Γενικες πληροφοριες

Η εταιρεία GREEN HOUSE O.E. ιδρύθηκε το 2012 με αντικείμενο τον σχεδιασμό, τη μελέτη και το εμπόριο ολοκληρωμένων συστημάτων για την ενεργειακή αναβάθμιση κάθε είδους κτιρίου. Βασικός στόχος της εταιρείας είναι η άμεση κάλυψη των πάσης φύσης αναγκών που ανακύπτουν καθημερινά σε οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές, με γνώμονα την απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Για την αντιμετώπιση των πάσης φύσεως αναγκών των πελατών μας φροντίζουμε να έχουμε στη διάθεσή μας όλο το φάσμα των απαιτούμενων υλικών, στην κατάλληλη ποσότητα και με τις απαραίτητες προδιαγραφές, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε ανά πάσα στιγμή σε κάθε ζήτηση, επείγουσα ή μη, της οικιακής και επαγγελματικής αγοράς. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα των υλικών, έχουμε συνεργασίες αποκλειστικά με επώνυμους οίκους, τόσο του εξωτερικού όσο και της εγχώριας αγοράς.

Παράλληλα, το προσωπικό της εταιρείας μας είναι άρτια καταρτισμένο στον τεχνικό τομέα, με διαρκή ενημέρωση, εκπαίδευση και σεμινάρια στις νέες τεχνολογίες ώστε η παρεχόμενη εξυπηρέτηση να μην περιορίζεται στην προμήθεια των υλικών, αλλά να επεκτείνεται και στη μετά την πώληση υποστήριξή τους.
Αρχικός αλλά και μακροπρόθεσμός στόχος μας είναι η διατήρηση αυτού του υψηλού επιπέδου προσφερόμενων υπηρεσιών αλλά και η διαρκής βελτίωση όλων των πλευρών της δραστηριότητάς μας προκειμένου να συνεχίσουμε να ικανοποιούμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του καταναλωτή.